Място за Вашата реклама!

 

Пещерата на щастието

Защо в българските държавни училища трябва да се въведе предметът „Традиционно източноправославно вероизповедание“? June 14, 2015

Вярата е една от многото човешки заложби. Нейното предназначение е личността да търси възможности, развитие, благоденствие и щастие. Тя (вярата) е убеденост в нещо, което дава позитивна нагласа, повдига духа, засилва устойчивостта на душата и генерира физически сили (духовните сили се вливат в плътта и се трансформират във физически).

Къде е „златната среда“? May 17, 2015

Още в детска възраст човек бива възпитаван в обществено-етическите норми на поведение, които всъщност са неписани и писани закони, породени от религиозен, професионален, битов и житейски опит. Въведените правила са валидни за всички и общоприети от всички, за да съществува справедливост.

Пещерата на щастието: Душевно-духовно April 19, 2015

"В последно време все по-често се питаме накъде върви светът. Към разруха или към завладяване на Вселента". Как да намерим "пещерата на щастието". Нова тема за Градското списание, разработвана от богослова Пламен Минков.

Loading

Рубрики

Реклама

Джаз Рисунки

Място за Вашата реклама!

Преводи

Видео Новини

Рубрики:

Новини: